Wanneer is iemand hoogbegaafd?

Kinderen die veel slimmer zijn dan leeftijdgenoten kunnen hoogbegaafd zijn. Hoogbegaafdheid is de term die wordt gebruikt als kinderen of volwassenen opvallende eigenschappen of zeer goede vermogens hebben. Vaak wordt de hoogte van het IQ als maat voor hoogbegaafdheid genomen. Maar wanneer is iemand hoogbegaafd of gewoon slim? Normaal gezien wordt er van hoogbegaafdheid gesproken als iemand een IQ heeft hoger dan 130 volgens de bekende IQ test van David Wechsler. In andere bekende testen ligt de grens iets hoger. 

Hoeveel mensen zijn er in Nederland hoogbegaafd?

Volgens verschillende onderzoeken blijkt dat slechts 2 tot 2,5% van de bevolking in Nederland een IQ heeft dat hoger is dan 130. Dat betekent dat in Nederland zo'n 300.000 tot 350.000 mensen hoogbegaafd zijn. Er zijn net zoveel jongens als meisjes hoogbegaafd. Het gemiddelde IQ in Nederland is ongeveer 100. 

Kenmerken van hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafdheid komt steeds vaker voor bij kinderen. Als je kind onderstaande kenmerken heeft, dan is het verstandig om profesioneel te laten testen of je kind hoogbegaafd is:

- Erg nieuwsgierig
- Leergierig
- Het kind heeft veel energie
- Hoogbegaafde kinderen kunnen vaak meerdere dingen tegelijk 
- Erg goed dingen kunnen onthouden
- Brede interesse 
- Groot empatisch vermogen
- Denken al vroeg (3 jaar) na over moeilijke vragen in het leven
- Veel lezen
- Veel feitenkennis, grote algemene ontwikkeling.
- Opvallend taalgebruik.


Bekijk naast wanneer hoogbegaafd ook:
Wanneer ben je rijk
Wanneer ben je arm
Wanneer begint de uitverkoop
Wanneer is het avond