Wanneer is het precies Halloween?

Halloween is een feestdag waar griezel, spogen en heksen centraal staan. Halloween wordt vooral in Amerika, Engeland, Ierland en Canada gevierd. Halloween is elk jaar op dezelfde dag, namelijk op 31 oktober. 

 

 

Wat gebeurt er tijdens Halloween?

Met Halloween trekken in Amerika als spoken / heksen verklede kinderen langs de deuren met lampionnen om snoep op te halen. Het lijkt in dat opzicht heel erg op het door ons gevierde feest Sint Maarten. Het verschil is dat het tijdens Halloween de bedoeling is om mensen te laten schrikken. Mensen versieren hun huis tijdens halloween dan ook zo griezelig mogelijk. Erg bekend zijn de uitgeholde pompoenen, die dienstdoen als lampionnen. Deze pompoenen worden Jack-o'-lanterns genoemd.

Wanneer is Halloween ontstaan?

De moderne versie van halloween is ontstaan toen grote groepen Ierse en Schotse immigranten in de 19e eeuw naar Amerika kwamen. Zij namen hun tradities mee en die werden vermengt met tradities uit andere culturen die ook in Amerika aanwezig waren. Door de vermenging van culturele feestdagen en tradities is de moderne versie van Halloween ontstaan. 

Wordt halloween ook in Nederland en België gevierd?

Sinds de jaren '80 van de twintigste eeuw is Halloween ook in Nederland en Belgie bekend geworden. Maar het feest is hier lang niet zo populair als in bijvoorbeeld Amerika. Halloween beperkt zich bij ons vooral tot themafeesten of het versieren van huizen. Wel is te zien dat steeds meer winkels inspelen op halloween. Zo liggen er in supermarkten rond halloween speciale producten die aansluiten bij deze feestdag. 


Bekijk naast wanneer is het halloween ook:
Wanneer is het Sint maarten
Wanneer is het Vaderdag
Wanneer is het Moederdag
Wanneer is het Valentijnsdag